Priser

Första kemimöte alltid gratis.

Doulapaket

Ingår:

  • Förberedande samtal inför förlossningen (2-3 timmar)
  • Stöd under hela förlossningen
  • Eftersamtal postpartum (ca 2 timmar)
  • Jour tid 24 timmar om dygn två veckor innan och 2 veckor efter det beräknade förlossnings datumet.

Pris: SEK 8000

Akut doulastöd 

Tjänsten erbjuds i mån av möjlighet. 

Pris: SEK 5000

Förberedande samtal inför förlossningen (separat)

Pris: SEK 2500

Eftersamtal postpartum

Pris: SEK 2000

Postpartum care ritual med Rebozo “Closing of the Bones”

Pris: SEK 1500

Extra samtal

Pris: SEK 250 per timme