Postpartum care ritual med Rebozo “Closing of the Bones”

Under förlossningen öppnas kvinnan fysiskt för att hjälpa barnet att födas och emotionellt för att knyta an till sitt barn. Det är livsviktigt för bebisen att mamman knyter an till sin nyfödda från första ögonblicket. Det gör att mamman vill ta hand om barnet, mata det, skydda och se till att det får det bästa och mesta i livet.

Att öppnas både fysiskt och emotionellt är mycket ansträngande för både kroppen och själen. Det tar massor av energi och lämnar kvinnan i ett oskyddat tillstånd.

Closing of the bones ritual är en mycket gammal metod att hjälpa kroppen återfinna balansen i muskler, ligament samt bäckenet och att hjälpa kvinnan stängas emotionellt.