Förberedande samtal inför förlossningen

(2-3 timmar)

Under samtalet går vi tillsammans igenom hela förlossningsförloppet (normala skedet). Om ni önskar kan vi prata om de olika medicinska ingrepp som kan tillkomma om mamma eller bebis börjar bli för trötta eller inte mår bra av andra anledningar.

Jag berättar om smärtlindringsmetoder under olika förlossningsskeden – icke medicinska samt medicinska. Vi lyfter alla fördelar och nackdelar.

Vi tränar på olika praktiska övningar och metoder som kan hjälpa kvinnan under förlossningen att lättare handskas med värkarna.

Vi går igenom er drömförlossning samt en plan B ifall något tar en lite annan riktning.

Jag lyssnar gärna på era förväntningar om mig som doula om ni skulle vilja anlita mig som doula (helt doulauppdrag).